Organy spółki


Zarząd

Jacek Jędrzejowski

współzałożyciel i3D, członek zarządu oraz Prezes odpowiedzialny za finanse i pozyskiwanie funduszy unijnych na autorskie projekty Grupy i3D, zarządzanie kadrą i projekty badawczo-rozwojowe. Pełni również obowiązki Prezesa spółek córek: Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości, i3D Science i i3D Med. W 2011 r był nominowany przez firmę konsultingową Ernst & Young do tytułu Przedsiębiorca Roku. W lutym 2012 r. magazyn Brief docenił jego zaangażowanie w tworzeniu i3D plasując go na 7 miejscu rankingu „50 najbardziej kreatywnych w biznesie”. Na swoim koncie ma liczne sukcesy z zakresu wdrażania projektów badawczo-rozwojowych oraz pozyskiwania funduszy z programów unijnych na rozwój innowacyjnych produktów i rozwiązań. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Arkadiusz Patryas

współzałożyciel, członek zarządu oraz Wiceprezes odpowiedzialny za rozwój, sprzedaż i marketing Grupy i3D. Jest również Prezesem spółek córek: i3D Home i i3D Network. W 2011 r. nominowany przez firmę konsultingową Ernst & Young do tytułu Przedsiębiorca Roku. W rankingu magazynu Brief: „50 najbardziej kreatywnych w biznesie” znalazł się na 7 miejscu. Przez 11 lat pracował w firmach konsultingowych tzw. „Wielkiej czwórki”. Doradzał w projektach z zakresu M&A, inwestycji typu greenfield oraz planowania strategicznego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego.

Earl J. Dodd

duchowy inspirator powstania i3D oraz Prezes i3D Inc. W Grupie odpowiada za działania operacyjne na rynkach zagranicznych, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Rocky Mountain Supercomputing Centers Inc. gdzie zasiadał na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu, IBM CORPORATION czy FUJITSU AMERICA INC. Jest absolwentem Montana College of Mineral Science and Technology oraz Tulane University w Louisianie. Na swoim koncie ma wiele osiągnięć w zakresie sprzedaży, zarządzania, rozwoju produktu, wdrażania i realizacji strategii oraz komunikacji w branży zaawansowanych technologii.


Rada nadzorcza

Jakub Bieguński

Członek Rady Nadzorczej – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją Bankowość i Finanse. Od listopada 2006 pracuje w Obszarze Rynków Kapitałowych (Departament Transakcji Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego) Banku Zachodniego WBK S.A. – aktualnie na stanowisku dyrektora ds. inwestycji. W ciągu ostatnich pięciu lat pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych m.in. w takich spółkach jak: Holicon Group SA oraz Masterform SA.

Jarosław Zając

Andrzej Głuchowski

Joanna Stępień