InterEDU-Politechnika Śląska

Pierwszy na świecie system
kształcenia interaktywnego obejmującego
w swojej skali system nauczania
całego wydziału wyższej uczelni technicznej.

O projekcie

Wykorzystując doświadczenie zespołu i3D oraz wiedzę pracowników naukowych Politechniki Śląskiej stworzyliśmy pierwszy na świecie system kształcenia interaktywnego obejmującego skalą cały wydział uczelni wyższej. Aplikacja została stworzona dla Wydziału Mechanicznego Technologicznego w formie interaktywnych wykładów i ćwiczeń 3D. Kompleksowy projekt objął zagadnienia z dziedziny informatyki stosowanej, mechaniki stosowanej, automatyki, robotyki, mechatroniki, nanotechnologii, biomechaniki, budowy maszyn i odlewnictwa.
20 tematów głównych, 300 interaktywnych aplikacji, 20 profesorów i 160 doktorów zaangażowanych w tworzenie programu. Program pięciu lat nauczania zamknięty w postaci największej edukacyjnej biblioteki interaktywnej, jaka została do tej pory stworzona.


Wykłady:
interaktywne prezentacje „jak to działa?”,
wizualizacje skomplikowanych procesów,
wizualizacje działań matematycznych.
Laboratoria:
symulatory środowiskowe,
interaktywne działanie maszyn,
instrukcje obsługi maszyn,
prezentacje specjalistycznych działań,
interaktywne spacery po placówkach przemysłowych.
Ćwiczenia:
wizualizacje 3D skomplikowanych diagramów,
wizualizacje obliczeń matematycznych wzorów pisanych przez studentów,
interaktywne testy i egzaminy.

01_interedu_politechnika_slaska_virtual_reality_quazar3d

Problem

Pomoce wizualne, rozbudowana grafika, projektory, nagrania video, łatwy dostęp do komputerów – w ostatnim dziesięcioleciu praktyczne kształcenie specjalistów zyskało wiele nowych narzędzi i możliwości. Większość z nich ma jednak pasywny charakter, przekazując wiedzę bez dostatecznego zaangażowania studentów. W parze z nowymi technologiami poszedł jednak również rozwój gier, niebywały wzrost jakości grafiki oraz rozwój szerokopasmowego Internetu. Wszystkie te czynniki sprawiły, że zaawansowana i realistyczna technika wyświetlania obrazu 3D stała się atrakcyjną formą wzbogacenia systemu edukacji. Studenci z pasywnych odbiorców treści stali się praktykami. Wykorzystując własne doświadczenie i zmysły, mogą przyswajać wiedzę znacznie szybciej i skuteczniej, niż miało to miejsce, gdy przesiadywali nad książkami. Wszystko w sposób, jaki lubią i znają z Internetu czy gier video. Zaawansowana technika wyświetlania obrazu 3D pozwoliła im, jak nigdy dotąd, poznać zasady działania złożonych układów i systemów, zobrazować skomplikowane procesy przemysłowe czy operować symulatorami środowiskowymi. Interaktywność aplikacji uczy ich rozwiązywania problemów, podejmowania właściwych decyzji i mocniej angażuje w omawiany temat.

Postanowiliśmy pójść o krok dalej. Stworzyliśmy unikalne środowisko edukacyjne, które zanurza studenta w omawiane środowisko, jest w pełni interaktywne i dopasowuje się do jego indywidualnych potrzeb.


ROZWIĄZANIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszych studentów i współczesnego systemu edukacji stworzyliśmy zestaw interaktywnych aplikacji pracujących na Quazar3D, których głównym zadaniem jest zaangażowanie użytkownika w rozwiązywanie problemów poprzez własne doświadczenie. Stworzony system ćwiczeń laboratoryjnych, wykładów i ćwiczeń teoretycznych dał studentom możliwości, które do tej pory nie mogły być wykonane poza doskonale wyposażonym laboratorium.

02a_interedu_politechnika_slaska_virtual_reality_quazar3d
02b_interedu_politechnika_slaska_virtual_reality_quazar3d

InterEDU składający się z ponad 300 aplikacji wykonanych przy pomocy Quazar3D obejmuje pełen program nauki wykorzystywany na uczelniach wyższych i technicznych UE. Stworzone środowisko wirtualne wspomaga kreatywność studenta, wzmacnia umiejętności poznawcze i uczy właściwych decyzji. Poprzez interakcję z trójwymiarowym modelem i obserwację zachodzących w nim zmian, student na bieżąco może poprawiać swoje błędy i wyciągać wnioski na przyszłość.

W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji edukacyjnych InterEDU daje możliwość przećwiczenia pełnego wachlarza scenariuszy, które mogą wydarzyć się w trakcie faktycznej pracy na urządzeniu. Przykładowo w aplikacjach wymagających rozwiązywania problemów technicznych, student musi zdiagnozować i rozwiązać typowy lub losowy problem. Brak wskazówek, co do kolejnych kroków i wymaganych procedur w pełni odzwierciedla faktyczne środowisko i wymaga podjęcia inicjatywy przez użytkownika. Dzięki temu symulacja może monitorować działania studenta oraz sprawdzać jak zachowuje się w różnych sytuacjach i adaptuje do zdarzenia. Nielinearny charakter działań oraz dostęp do zróżnicowanych zasobów, zapewniają realistyczne środowisko, w którym student może bezpiecznie zdobywać umiejętności techniczne, jak i miękkie. W InterEDU dostępne są również aplikacje, w których użytkownik musi trzymać się wyznaczonej kolejności działań i uczy się zagadnienia krok po kroku, zgodnie z przedstawionymi założeniami. Przygotowane środowisko daje okazję do zdobycia praktycznego doświadczenia zanim student stanie przed rozwiązaniem problemu w rzeczywistości np. w laboratoriach uniwersytetu albo w placówkach przemysłowych.

https://youtube.com/watch?v=ke1SvWP_j4k%26vq%3Dhd1080