Uniwersytet w Pradze

Innowacyjny symulator samochodowy
badający reakcje kierowcy na substancje
psychoaktywne oraz zmienne czynniki drogowe.

O projekcie

Na potrzeby Uniwersytetu w Pradze stworzyliśmy dwie odrębne aplikacje. Pierwsza z nich miała charakter promocyjno-wizerunkowy i była wirtualną przejażdżką 360º po zabytkowych ulicach Pragi. Druga z kolei, miała charakter innowacyjnego symulatora badającego reakcje kierowcy na zmienne warunki drogowe oraz wpływ spożytego alkoholu na prowadzenie pojazdu – potencjalna trasa mogła być za każdym razem konfigurowana przez użytkownika i dostosowana do badanego.

Zadanie


Przemysł motoryzacyjny od lat wykorzystuje technologie wirtualne do nauki i doskonalenia jazdy oraz testowania bezpieczeństwa pojazdów. Większość powstałych jednak do tej pory symulatorów skupia się wyłącznie na wiernym odzwierciedleniu środowiska, przez które jedzie samochód oraz na odwzorowaniu wnętrza pojazdu. Uniwersytet w Pradze postawił przed nami zadanie, które miało polegać na zbudowaniu symulatora, który pozwoliłby zbadać także reakcje prowadzącego na zagrożenia na drodze oraz na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, w tym na substancje psychoaktywne. Wykorzystując technologię wirtualnej jaskini zbudowaliśmy symulator zintegrowany z urządzeniami monitorującymi ruchy i czynności życiowe prowadzącego, w ten sposób otrzymując kompleksowe dane pozwalające na analizę jego zachowań za kierownicą.

01_czu_praha_car_simulator_quazar


ROZWIĄZANIE

Proces pracy nad pierwszą aplikacją, czyli wirtualną przejażdżką, rozpoczęliśmy od nagrania stereoskopowego obrazu, który miał posłużyć do przygotowania wirtualnego środowiska. Na samochodzie przemierzającym ulice Pragi umieściliśmy specjalny system stabilizujący pracę kamery i nagraliśmy obraz z dwóch synchronicznie pracujących urządzeń. W ten sposób otrzymaliśmy punkt wyjścia do obróbki materiału graficznego, który miał wiernie odtwarzać charakterystyczne elementy architektoniczne miasta. Wirtualną przejażdżkę można było odtworzyć na dowolnym urządzeniu do oglądania zdjęć 360º .

Z kolei w przypadku symulatora zbudowaliśmy interaktywne środowisko oparte o system wirtualnej jaskini, składającej się z czterech ścian (obraz ulic wyświetlany był na bokach, przodzie oraz podłodze wirtualnego pojazdu). Użytkownik siedział wygodnie w samochodowym fotelu i za pomocą ruchów kierownicy, zmiany drążka biegów i pedałów gazu oraz sprzęgła, sterował autem, przemierzając praskie ulice.

02a_czu_praha_car_simulator_quazar
02b_czu_praha_car_simulator_quazar

Trasa przejazdu miała dowolny charakter konfigurowany przez użytkownika. To od celu badania i założeń obranego scenariusza zależała ilość przejechanych kilometrów oraz częstotliwość podawania środków psychoaktywnych oraz ich rodzaju. Dołączone do symulatora narzędzie do śledzenia ruchu gałek ocznych oraz aparatura medyczna mierząca czynności życiowe, pozwalały wyciągnąć kompleksowe informacje na temat zmian w zachowaniu kierowcy.

Pogłębiony system analizy danych w postaci przystępnych wykresów, statystyk i filmów z przejazdu, umożliwiał przeprowadzenie dowolnej symulacji zachowań drogowych i wyciągnięcia na ich podstawie kompleksowych wniosków. Projekt jest obecnie w fazie rozwoju. Wśród potencjalnych funkcjonalności, które mogą wzbogacić aplikację warto wymienić: planowanie trasy, jej śledzenie oraz możliwość tworzenia dodatkowych scenariuszy zdarzeń.

https://youtube.com/watch?v=DO-xEbta6iY%26vq%3Dhd1080