Nazwa projektu: Mobilne stanowisko do pracy z VR kluczem do dalszego dynamicznego rozwoju spółki.

Beneficjent: i3D S.A.

Całkowita wartość projektu : 639 888,38 PLN

Wartość dofinansowania: 315 660,31PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


unia_logo