Walne zgromadzeniaOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach na dzień 28.06.2017 r

Zarząd i3D Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000379606 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A., które rozpocznie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Gliwicach (kod 44-100), przy ulicy Bojkowskiej 43 C.

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przewidywalny porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D
i3D_Informacja o liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – Osoba fizyczna
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – Osoba inna niż fizyczna
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba fizyczna
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba inna niż fizycznaOgłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, że w dniu 28 marca 2017 roku akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 o nowy punkt:

1. Zmiana Statutu Spółki w zakresie uprawnienia dotyczącego zbywania akcji lub udziałów w spółkach zależnych. (§ 12 ust. 1 Statutu Spółki).

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o wyżej wymieniony punkt.

W załączeniu Spółka przekazuje ujednolicony tekst ogłoszenia wraz z ujednoliconym porządkiem obrad oraz ujednolicone projekty uchwał objęte porządkiem obrad oraz ujednolicony wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ – ujednolicona treść
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – ujednolicona treść
Wzór pełnomocnictwa
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43c.

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przewidywalny porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D
Informacja o liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – Osoba fizyczna.
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – Osoba inna niż fizyczna
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba fizyczna
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba inna niż fizyczna


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 15 marca 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43c.

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przewidywalny porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D 
Informacja o liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – Osoba fizyczna.
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – Osoba inna niż fizyczna
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba fizyczna
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba inna niż fizyczna


 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach na dzień 21.06.2016r

Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000379606 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A., które rozpocznie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Gliwicach (kod 44-100), przy ulicy Bojkowskiej 43 C.

Przewidywalny porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D
i3D_Informacja o liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – Osoba fizyczna
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – Osoba inna niż fizyczna
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba fizyczna
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba inna niż fizyczna


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43c.

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przewidywalny porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D XI 2015
Informacja o liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – Osoba fizyczna.
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – Osoba inna niż fizyczna
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba fizyczna
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba inna niż fizyczna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach na dzień 25.06.2015r

Zarząd i3D Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000379606 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A., które rozpocznie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Gliwicach (kod 44-100), przy ulicy Bojkowskiej 43 C.

Zatwierdzenie SF za 2014 protokół notarialny

Przewidywalny porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach:

Formularz zgłoszenia projektu uchwały
Formularz zgłoszenia projektu uchwały
Informacja o liczbie akcji_załącznik 3
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_załącznik 1
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
Wzór pełnomocnictwa
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3DOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach na dzień 22.05.2014r

Zarząd i3D Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000379606 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A., które rozpocznie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Gliwicach (kod 44-100), przy ulicy Konarskiego 18 C.

Protokół notarialny

Przewidywalny porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_załącznik 1
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D
Załącznik 3 Informacja o liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa 2014
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – Osoba fizyczna 2014
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba fizyczna
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba inna niż fizycznaOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A.

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18C.

Protokół notarialny z NWZ

Przewidywalny porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach:

i3D_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Załącznik 2 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D XII 2013
Załącznik 3 – i3D_Informacja o liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – Osoba fizyczna
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – Osoba inna niż fizyczna
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba fizyczna
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba inna niż fizycznaProtokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i3D S A 2013-06-26

Zarząd Spółki informuje, iż zmianie uległa godzina rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku. Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 12:30. Na godzinę 10:00 zaplanowano spotkanie Zarządu z Inwestorami w siedzibie Spółki.

Data, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulegają zmianie.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A. na dzień 26 czerwca 2013 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18C.

Przewidywalny porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na ZWZ
Informacja o liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba fizyczna
Formularz zgłoszenia projektu uchwały dot sprawy wprowadzonej do porządku obrad – osoba inna niż fizycznaOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach na dzień 28.03.2012r

Zarząd i3D Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000379606 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 marca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A., które rozpocznie się o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Gliwicach (kod 44-100), przy ulicy Konarskiego 18 C.

Przewidywalny porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach:

Ogłoszenie ZWZ.pdf
Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf
Informacja_o_liczbie_akcji.pdf
Wzor_pelnomocnictwa.pdf
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_Osoba_fizyczna.pdf
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porządku_obrad_Osoba_inna_niż_fizyczna.pdf

Protokół_i3D SA – ZWZ_ 28 03 2012.pdf

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2012-03-28.pdf