i3d

Budownictwo

Skaning laserowy 3D – metoda nowoczesnej inwentaryzacji budynków

Dokładne pomiary prowadzone w celu inwentaryzacji budynków nie muszą być czasochłonne. Aktualnie w tym celu najczęściej stosowany jest nowoczesny skaning laserowy 3D, który pozwala na pozyskanie wiarygodnych danych dotyczących każdego typu obiektu – niezależnie od jego wielkości i stopnia złożoności…

Jak prowadzi się pomiar objętości cieczy w otwartych kanałach?

Przepływy można mierzyć także w tych miejscach, w których medium nie znajduje się w zamkniętej przestrzeni, na przykład w rurze. Nowoczesne metody pomiaru przepływów pozwalają na uzyskanie bardzo dokładnych informacji także dla tych mediów, które znajdują się w otwartych kanałach….