i3d

skanowanie laserowe
Budownictwo

Skaning laserowy 3D – metoda nowoczesnej inwentaryzacji budynków

Dokładne pomiary prowadzone w celu inwentaryzacji budynków nie muszą być czasochłonne. Aktualnie w tym celu najczęściej stosowany jest nowoczesny skaning laserowy 3D, który pozwala na pozyskanie wiarygodnych danych dotyczących każdego typu obiektu – niezależnie od jego wielkości i stopnia złożoności konstrukcji.

Czym jest inwentaryzacja budynków?

Pod pojęciem inwentaryzacji budynków znajdują się czynności polegające na wykonaniu odpowiednich czynności pomiarowych, aby uzyskać informacje o konkretnych obiektach i przestrzeniach. Inwentaryzacja wykonywana jest najczęściej jako powykonawcza, czyli realizowana jest po zakończeniu prac, na przykład budowlanych, modernizacyjnych. Dzięki temu można uzyskać dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych obiektów i porównać je z projektem. Jest ona też niezbędnym elementem uzyskania właściwych pozwoleń.

Inwentaryzacja budynków przez skanowanie laserowe 3D

Pomiary prowadzone w celu inwentaryzacji budynków kiedyś prowadzone były za pomocą ręcznych urządzeń mierniczych opartych na układach elektroniczno-optycznych, na przykład na tachimetrach. Teraz jednak zamiast nich w inwentaryzacjach budowlanych i architektonicznych stosuje się nowocześniejszy sprzęt – to skanery laserowe. Metoda taka jak skanowanie laserowe 3D jest obecnie chętnie wybierana, ponieważ posiada wiele zalet:

  • pozwala na szybkie wykonanie prac – wykonanie pomiarów laserem jest znacznie szybsze niż innymi metodami pomiarowymi
  • jest niemalże bezobsługowa – urządzenie samodzielnie pobiera pomiary punktów w przestrzeni
  • cechuje się bardzo wysoką precyzją – pomiary można prowadzić z naciskiem na dokładność, także w przypadku budynków o złożonej konstrukcji
  • wykorzystuje dane do różnych celów – za pomocą informacji pozyskanych przez skaning laserowy 3D możliwe jest uzyskanie danych do wykonania rzutów dwuwymiarowych oraz do obiektów trójwymiarowych

Jakie obiekty można skanować metodą laserową?

Skanowanie laserowe jest metodą, która cechuje się bardzo wysoką precyzją, a także może być używana nawet na większych przestrzeniach – to powoduje, że ma ona niemalże nieograniczone zastosowanie w przygotowywaniu skanów do celów inwentaryzacyjnych. Poprzez skaning laserowy 3D możliwe jest między innymi pobranie danych z obiektów budowlanych – mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej, z instalacji przemysłowych, a nawet z obiektów zabytkowych, które cechują się wysokim stopniem złożoności. Z ofertą firm prowadzących skanowanie laserowe 3D można zapoznać się bliżej na ich stronach internetowych.